So sánh sản phẩm
Hotline: 0917.603.459 Mr.Lộc - 0914730078 Mr Tiến

Sản phẩm


 • SẠC DELL 19.5V – 10.8A

  SẠC DELL 19.5V – 10.8A

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 19.5V – 10.8A
  • Hiệu năng: 210W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC DELL 19.5V – 11.8A

  SẠC DELL 19.5V – 11.8A

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 19.5V – 11.8A
  • Hiệu năng: 230W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC DELL 19.5V – 12.3A

  SẠC DELL 19.5V – 12.3A

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 19.5V – 12.3A
  • Hiệu năng: 240W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC DELL 19.5V – 2.31A

  SẠC DELL 19.5V – 2.31A

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 19.5V – 2.31A
  • Hiệu năng: 45W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC DELL 19.5V – 3.34A ĐĐ HAI KHẮC

  SẠC DELL 19.5V – 3.34A ĐĐ HAI KHẮC

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 19.5V – 3.34A
  • Hiệu năng: 65W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC DELL 19.5V – 3.34A MỎNG

  SẠC DELL 19.5V – 3.34A MỎNG

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 19.5V – 3.34A
  • Hiệu năng: 65W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC DELL 19.5V – 3.34A VUÔNG

  SẠC DELL 19.5V – 3.34A VUÔNG

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 19.5V – 3.34A
  • Hiệu năng: 65W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC DELL 19.5V – 4.62A ĐĐ HAI KHẮC

  SẠC DELL 19.5V – 4.62A ĐĐ HAI KHẮC

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 19.5V – 4.62A
  • Hiệu năng: 90W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC DELL 19.5V – 4.62A MỎNG

  SẠC DELL 19.5V – 4.62A MỎNG

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 19.5V – 4.62A
  • Hiệu năng: 90W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC HP 18.5V – 3.5A ĐĐ

  SẠC HP 18.5V – 3.5A ĐĐ

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 18.5V – 3.5A
  • Hiệu năng: 65W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC HP 18.5V – 3.5A ĐK

  SẠC HP 18.5V – 3.5A ĐK

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 18.5V – 3.5A
  • Hiệu năng: 65W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC HP 18.5V – 6.5A ĐĐ

  SẠC HP 18.5V – 6.5A ĐĐ

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 18.5V – 6.5A
  • Hiệu năng: 120W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC HP 18.5V – 6.5A ĐK

  SẠC HP 18.5V – 6.5A ĐK

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 18.5V – 6.5A
  • Hiệu năng: 120W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC HP 19.5V – 3.3A ĐẦU ENVY ĐEN

  SẠC HP 19.5V – 3.3A ĐẦU ENVY ĐEN

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 19.5V – 3.3A
  • Hiệu năng: 65W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC HP 19.5V – 9.7A ĐK

  SẠC HP 19.5V – 9.7A ĐK

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 19.5V – 9.7A
  • Hiệu năng: 180W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC HP 19V – 1.58A MINI

  SẠC HP 19V – 1.58A MINI

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 19V – 1.58A
  • Hiệu năng: 30W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC HP 19V – 3.33A ĐK NHỎ

  SẠC HP 19V – 3.33A ĐK NHỎ

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 19V – 3.33A
  • Hiệu năng: 65W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC HP 19V – 4.47A ĐK NHỎ

  SẠC HP 19V – 4.47A ĐK NHỎ

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 19V – 4.47A
  • Hiệu năng: 65W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC HP 19V – 4.7A ĐĐ

  SẠC HP 19V – 4.7A ĐĐ

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 19V – 4.7A
  • Hiệu năng: 90W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC HP 19V – 4.7A ĐK

  SẠC HP 19V – 4.7A ĐK

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 19V – 4.7A
  • Hiệu năng: 90W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • SẠC LENOVO 20V – 3.25A ĐK

  SẠC LENOVO 20V – 3.25A ĐK

  • Đầu vào: 100-240V 50-60Hz
  • Đầu ra: 20V – 3.25A
  • Hiệu năng: 65W
  • Ổ cắm: 3 chân
  • Dây cáp: US/ UK/ EU/ AU plug
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hàng: 12 tháng
 • BÀN PHÍM DELL STUDIO 1535 1555 BÀN PHÍM DELL, BÀN PHÍM LAPTOP

  BÀN PHÍM DELL STUDIO 1535 1555 BÀN PHÍM DELL, BÀN PHÍM LAPTOP

  • Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
  • Màu sắc: Đen
  • Tình Trạng: Hàng mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Đèn keyboard: Không
  • Chuột keyboard: Không
 • BÀN PHÍM HP NC6000

  BÀN PHÍM HP NC6000

  • Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
  • Màu sắc: Đen
  • Tình Trạng: Hàng mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Đèn keyboard: Không
  • Chuột keyboard: Không
  • Bảo hành: 12 tháng
 • BÀN PHÍM SONY CS

  BÀN PHÍM SONY CS

  • Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
  • Màu sắc: Trắng, trắng hồng
  • Tình Trạng: Hàng mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Đèn keyboard: Không
  • Chuột keyboard: Không
  • Bảo hành: 12 tháng
 • BÀN PHÍM SONY SR

  BÀN PHÍM SONY SR

  • Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
  • Màu sắc: Đen, trắng
  • Tình Trạng: Hàng mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Đèn keyboard: Không
  • Chuột keyboard: Không
  • Bảo hành: 12 tháng
 • BÀN PHÍM ACER ASPIRE 4830T

  BÀN PHÍM ACER ASPIRE 4830T

  • Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
  • Màu sắc: Đen
  • Tình Trạng: Hàng mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Đèn keyboard: Không
  • Chuột keyboard: Không
  • Bảo hành: 12 tháng
 • BÀN PHÍM ASUS K42

  BÀN PHÍM ASUS K42

  • Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
  • Màu sắc: Đen
  • Tình Trạng: Hàng mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Đèn keyboard: Không
  • Chuột keyboard: Không
  • Bảo hành: 12 tháng
 • BÀN PHÍM ASUS K45

  BÀN PHÍM ASUS K45

  • Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
  • Màu sắc: Đen
  • Tình Trạng: Hàng mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Đèn keyboard: Không
  • Chuột keyboard: Không
  • Bảo hành: 12 tháng
 • BÀN PHÍM ASUS K46 NB

  BÀN PHÍM ASUS K46 NB

  • Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
  • Màu sắc: Đen
  • Tình Trạng: Hàng mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Đèn keyboard: Không
  • Chuột keyboard: Không
  • Bảo hành: 12 tháng
Thương hiệu sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn