So sánh sản phẩm
Hotline: 0917.603.459 Mr.Lộc - 0914730078 Mr Tiến

Sản phẩm


 • MÀN HÌNH 11.6″ LED SLIM

  MÀN HÌNH 11.6″ LED SLIM

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 11.6″
  • Loại màn hình: LED Slim
  • Bề mặt màn hình: Có gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: HD (1366×768)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 11.6″ LED SLIM MACBOOK A1370

  MÀN HÌNH 11.6″ LED SLIM MACBOOK A1370

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 11.6″
  • Loại màn hình: LED Slim
  • Bề mặt màn hình: Có gương
  • Chuẩn kết nối: 30 pin
  • Độ phân giải: HD (1366×768)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 12.1″ LED CHÂN NHỎ

  MÀN HÌNH 12.1″ LED CHÂN NHỎ

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 12.1″
  • Loại màn hình: LED Chân Nhỏ
  • Bề mặt màn hình: Có gương
  • Chuẩn kết nối: 30 pin
  • Độ phân giải: WXGA (1280×800)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 12.1″ LED CHÂN VÀNG

  MÀN HÌNH 12.1″ LED CHÂN VÀNG

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 12.1″
  • Loại màn hình: LED
  • Bề mặt màn hình: Có gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: WXGA (1280×800)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 12.1″ LED DELL E4200

  MÀN HÌNH 12.1″ LED DELL E4200

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 12.1″
  • Loại màn hình: LED Slim
  • Bề mặt màn hình: Có gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: WXGA (1280×800)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 12.1″ LED LENOVO G230

  MÀN HÌNH 12.1″ LED LENOVO G230

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 12.1″
  • Loại màn hình: LED
  • Bề mặt màn hình: Có gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: WXGA (1280×800)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 12.5″ LED

  MÀN HÌNH 12.5″ LED

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 12.5″
  • Loại màn hình: LED
  • Bề mặt màn hình: Có gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: HD (1366×768)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 12.5″ LED SLIM CHÂN NHỎ

  MÀN HÌNH 12.5″ LED SLIM CHÂN NHỎ

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 12.5″
  • Loại màn hình: LED Slim Chân Nhỏ
  • Bề mặt màn hình: Có gương
  • Chuẩn kết nối: 30 pin
  • Độ phân giải: HD (1366×768)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 13.3″ FOLIO 13 NGUYÊN BỆ

  MÀN HÌNH 13.3″ FOLIO 13 NGUYÊN BỆ

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 13.3″
  • Loại màn hình: LED Slim Nguyên Bệ
  • Bề mặt màn hình: Có Gương
  • Chuẩn kết nối: 30 pin
  • Độ phân giải: HD (1366×768)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 03 Tháng
 • MÀN HÌNH 13.3″ LED ACER S3 NB

  MÀN HÌNH 13.3″ LED ACER S3 NB

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 13.3″
  • Loại màn hình: LED
  • Bề mặt màn hình: Không Gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: HD (1366×768)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 03 Tháng
 • MÀN HÌNH 13.3″ LED ACER S3 NB

  MÀN HÌNH 13.3″ LED ACER S3 NB

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 13.3″
  • Loại màn hình: LED
  • Bề mặt màn hình: Không Gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: HD (1366×768)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 03 Tháng
 • MÀN HÌNH 13.3″ LED ASUS UX31 UX32 MÀN HÌNH 13.1"-13.4", MÀN HÌNH LAPTOP

  MÀN HÌNH 13.3″ LED ASUS UX31 UX32 MÀN HÌNH 13.1"-13.4", MÀN HÌNH LAPTOP

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 13.3″
  • Loại màn hình: LED FHD
  • Bề mặt màn hình: Không Gương
  • Chuẩn kết nối: 30 pin
  • Độ phân giải: FHD (1920×1080)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 13.3″ LED DÀY

  MÀN HÌNH 13.3″ LED DÀY

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 13.3″
  • Loại màn hình: LED Dày
  • Bề mặt màn hình: Có Gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: WXGA (1366×768) HD
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 13.3″ LED MACBOOK CHÂN VÀNG

  MÀN HÌNH 13.3″ LED MACBOOK CHÂN VÀNG

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 13.3″
  • Loại màn hình: LED Slim
  • Bề mặt màn hình: Có Gương
  • Chuẩn kết nối: 30 pin
  • Độ phân giải: WXGA (1280×800)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 13.3″ LED SLIM 3810T

  MÀN HÌNH 13.3″ LED SLIM 3810T

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 13.3″
  • Loại màn hình: LED Slim 3810T
  • Bề mặt màn hình: Có Gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: WXGA (1366×768) HD
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 13.3″ LED SLIM A1 A2

  MÀN HÌNH 13.3″ LED SLIM A1 A2

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 13.3″
  • Loại màn hình: LED Slim A1 A2
  • Bề mặt màn hình: Có Gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: WXGA (1280×800)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 13.3″ LED SLIM AT23

  MÀN HÌNH 13.3″ LED SLIM AT23

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 13.3″
  • Loại màn hình: LED Slim
  • Bề mặt màn hình: Có Gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: HD (1366×768)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 13.3″ LED SLIM CHÂN NHỎ

  MÀN HÌNH 13.3″ LED SLIM CHÂN NHỎ

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 13.3″
  • Loại màn hình: LED Chân Nhỏ
  • Bề mặt màn hình: Có Gương
  • Chuẩn kết nối: 30 pin
  • Độ phân giải: HD (1366×768)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 13.3″ LED SLIM E1

  MÀN HÌNH 13.3″ LED SLIM E1

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 13.3″
  • Loại màn hình: LED Slim E1
  • Bề mặt màn hình: Có Gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: WXGA (1280×800)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 13.3″ LED SLIM V13

  MÀN HÌNH 13.3″ LED SLIM V13

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 13.3″
  • Loại màn hình: LED Slim V13
  • Bề mặt màn hình: Có Gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: WXGA (1366×768) HD
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 13.3″ LED SLIM W05

  MÀN HÌNH 13.3″ LED SLIM W05

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 13.3″
  • Loại màn hình: LED Slim W05
  • Bề mặt màn hình: Có Gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: WXGA (1280×800)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 13.3″ MACBOOK A1502 NB

  MÀN HÌNH 13.3″ MACBOOK A1502 NB

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 13.3″
  • Loại màn hình: LED RETINA
  • Bề mặt màn hình: Không Gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: Retina (2560*1600)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 13.3″ MACBOOK CHÂN TRẮNG

  MÀN HÌNH 13.3″ MACBOOK CHÂN TRẮNG

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 13.3″
  • Loại màn hình: LED Slim
  • Bề mặt màn hình: Có Gương
  • Chuẩn kết nối: 30 pin
  • Độ phân giải: WXGA (1280×800)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 14.0″ LED DÀY

  MÀN HÌNH 14.0″ LED DÀY

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 14.0″
  • Loại màn hình: LED dày
  • Bề mặt màn hình: Có gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: HD (1366×768)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 14.0″ LED SLIM

  MÀN HÌNH 14.0″ LED SLIM

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 14.0″
  • Loại màn hình: LED mỏng
  • Bề mặt màn hình: Có gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: HD (1366×768)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 14.0″ LED SLIM ASUS U46E

  MÀN HÌNH 14.0″ LED SLIM ASUS U46E

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 14.0″
  • Loại màn hình: LED Slim
  • Bề mặt màn hình: Có gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: HD (1366×768)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 14.0″ LED SLIM FHD

  MÀN HÌNH 14.0″ LED SLIM FHD

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 14.0″
  • Loại màn hình: LED mỏng (Slim)
  • Bề mặt màn hình: Có gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: HD (1600×1200)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 14.0″ LED SLIM FHD CHÂN NHỎ

  MÀN HÌNH 14.0″ LED SLIM FHD CHÂN NHỎ

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 14.0″
  • Loại màn hình: LED slim
  • Bề mặt màn hình: Không gương
  • Chuẩn kết nối: 30 pin
  • Độ phân giải: FHD (1920×1080)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 14.0″ LED SLIM KHÔNG GƯƠNG

  MÀN HÌNH 14.0″ LED SLIM KHÔNG GƯƠNG

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 14.0″
  • Loại màn hình: LED Slim
  • Bề mặt màn hình: Không Gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: HD (1366×768)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 14.1″ LED DIODE CÁP DẸP

  MÀN HÌNH 14.1″ LED DIODE CÁP DẸP

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 14.1″ Widescreen
  • Loại màn hình: LED DIODE
  • Bề mặt màn hình: Có Gương
  • Chuẩn kết nối: 30 pin
  • Độ phân giải: WXGA (1280×800)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 14.1″ LED DIODE DELL E6400

  MÀN HÌNH 14.1″ LED DIODE DELL E6400

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 14.1″ Widescreen
  • Loại màn hình: LED DIODE
  • Bề mặt màn hình: Không Gương
  • Chuẩn kết nối: 50 pin
  • Độ phân giải: WXGA+ (1440×900)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 15.6″ LED

  MÀN HÌNH 15.6″ LED

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 15.6″
  • Loại màn hình: LED
  • Bề mặt màn hình: Có Gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: HD (1366×768)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • MÀN HÌNH 15.6″ LED FHD

  MÀN HÌNH 15.6″ LED FHD

  • Hãng sản xuất: LG/ Samsung…
  • Kích cỡ: 15.6″
  • Loại màn hình: LED FHD
  • Bề mặt màn hình: Không Gương
  • Chuẩn kết nối: 40 pin
  • Độ phân giải: FHD (1920×1080)
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Tình Trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng
 • Pin Acer Aspire 4741

  Pin Acer Aspire 4741

  - Dung lượng: 5200mAh
  - Số Cells: 6 Cell
  - Voltage: 10.8V
  - Loại pin: Li-ion
  - Màu: Đen
  - Loại sản phẩm: Pin thay thế
  - Tình trạng: Mới 100%
  - Bảo hành: 12 Tháng
Thương hiệu sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn